Psychologické poradenství a diagnostika

Nabízíme standardní služby soukromé pedagogicko psychologické poradny, zapsané v rejstříku školských poradenských zařízení dle vyhlášky.

 

V rámci psychologického poradenství nabízím krátkodobější spolupráci při řešení různých druhů aktuálních životních potíží, jako například:

  • krizovou intervenci a podporu při zvládání náročných životních situací u dětí i dospělých
  • obtíže v mezilidských vztazích, partnerství a při výchově dětí
  • hledání odpovědí v oblasti sexuality (sexuální orientace, specifika sex. menšin)

 

 

Vycházím z přístupu integrativní psychoterapie, při němž kombinuji metody využívané v různých psychoterapeutických školách, podle klientovy potřeby a předpokládaných zdrojů obtíží. Řídím se přitom klientem formulovanou zakázkou. Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti.

 

 

Cena za konzultaci v délce 1 hodiny je 500 Kč. Psychologické vyšetření je zpoplatněnod le ceníku poradny.