Koučování

Koučování je proces, jehož smyslem je uvolnit a plně rozvinout potenciál člověka. Kouč pomáhá koučovanému uvědomit si pracovní nebo osobní cíle a podporuje jej v hledání nejlepších cest k jejich naplnění.

Koučování má smysl, když klient chce něčeho dosáhnout, něco důležitého změnit, něco se naučit. Kouč je nezávislý člověk, který díky své nezaujatosti není zatížen bloky typu "nejde to". Může koučovanému pomoci  hledat nové způsoby řešení a nové možnosti. Je klientovi  partnerem při objevování jeho vnitřních zdrojů.

Pracuji metodou systemického koučování. Více se dozvíte například zde:www.cako.cz/cs/studovna/clanky/systemicke-koucovani/

"Je třeba dělat správné věci, nikoliv dělat věci správně"