O mně

     Moje cesta k psychologii nebyla přímá, díky tomu je však můj přístup obohacen zkušenostmi z dalších oborů. Vystudovala jsem ekonomii a pracovala v obchodním prostředí. Po skončení  rodičovské dovolené jsem se věnovala profesionální hudební kariéře a  později sociální práci. Dlouhodobý zájem o psychologii jsem završila absolvováním psychoterapeutického výcviku, ukončením magisterského studia jednooborové psychologie a řadou dalších růstových programů. Pracovala jsem s mládeží s výchovnými problémy a jejich rodinami na Úřadu MČ Praha 12 a současně jako terapeutka v soukromé psychoterapeutické praxi, s podporou odborného týmu Institutu pro výzkum rodiny. Po ukončení výcviku v Diadické vývojové psychoterapii jsem se zabývala psychoterapeutickým doprovázením rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. 

Zásadní zkušeností pro mě byla práce v Dětském krizovém centru v Praze, kde jsem se věnovala psychodiagnostice a terapii dětí se syndromem CAN (týrané, zneužívané, zanedbávané dítě) a krizové intervenci pro děti v náročných životních situacích.

V současné době působím jako školní psycholog ve  škole da Vinci a současně jako psycholog v Pedagogické poradně da Vinci v Dolních Břežanech.

Vzdělání:

  • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Psychologie; specializace Klinická psychologie, kvalifikační práce na téma "Všímavost u homosexuálně orientovaných osob"
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Ekonomika dopravy a spojů

Výcviky a semináře:

  • Pětiletý sebezkušenostní výcvik  SUR ve skupinové psychoterapii, Skálův institut, M.Frouzová, J.Heller

  • Úvod do Pesso-Boyden psychoterapie, Natama, I.Bardmann
  • Kresebné výrazově projektivní metody, Z. Altman
  • Bioenergetika a práce s emoční inteligencí v pomáhajících profesích, Spiralis
  • Úvod do systemického koučování, ISS, P.Parma
  • DDP-výcvik v terapii zaměřené na attachment a léčbu vývojového traumatu, Natama
  •