Psychologické poradenství a psychoterapie

V rámci psychologického poradenství nabízím krátkodobější spolupráci při řešení různých druhů aktuálních životních potíží, jako například:

  • krizovou intervenci a podporu při zvládání náročných životních situací u dětí i dospělých
  • obtíže v mezilidských vztazích, partnerství a při výchově dětí
  • hledání odpovědí v oblasti sexuality (sexuální orientace, specifika sex. menšin)

 

Psychoterapie a podpora osobnostního rozvoje probíhá na základě delší kontinuální spolupráce a je vhodná například při:

  • hledání sebe sama, vlastní identity a svého místa ve světě
  • hledání smyslu života
  • práci s úzkostí, depresí, závislostmi a různými stránkami vaší osobnosti, které vám nevyhovují nebo vás trápí
  • ošetření minulých traumat a dobrého "usazení" dětí v náhradní rodinné péči
  • podpoře dětí zatížených dlouhodobě nevyhovujícími životními podmínkami (syn CAN, rozvodový spor rodičů)

 

Vycházím z přístupu integrativní psychoterapie, při němž kombinuji metody využívané v různých psychoterapeutických školách, podle klientovy potřeby a předpokládaných zdrojů obtíží. Řídím se přitom klientem formulovanou zakázkou. Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti.

Nabízím individuálni konzultace i práci s rodinným systémem.

Působím v zařízení, které nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, konzultace hradí klient přímou platbou.Díky tomu je zde i možnost Vaší anonymity.

Dokumentaci vedu formou ručně psaných složek, Vaše citlivé údaje nejsou dostupné v žádné elektronické síti.

Cena za konzultaci činí 800,- Kč.

Více se dozvíte zde.